Inloggen

Ook Vodafone heeft recent een update naar het Antenneregister geüpload. Deze update loopt tot en met 2 juni 2018. 

Ook hier alleen tabellen en nieuwe kaart.

Frequenties

Aantal Frequenties Aantal per
27-05-2018  
Nieuw sinds 
27-05-2018  
Aantal per 
28-06-2018
800 MHz 3925 40 3965
1800 MHz 1918 12 1930
2100 MHz 95 33 128
2600 MHz 205 33 238
Totaal

6143

118

6261

 
Zendlocaties
Aantal zendlocaties Aantal per
27-05-2018  
Nieuw sinds 
27-05-2018  
Aantal per 
28-06-2017
Aantallen
Macro
Aantallen
Micro
800 MHz 2309 -5 2304 2290 13
800 MHz / 1800 MHz 1513 11 1524 1506 18
800 MHz / 2100 MHz 0 1 1 1 0
800 MHz / 2600 MHz 8 0 8 7 1
800 MHz / 1800 MHz / 2600 MHz 10 0 10 3 7
800 MHz / 1800 MHz / 2100 MHz / 2600 MHz 95 33 128 128 0
1800 MHz 404 1 405 41 364
1800 MHz / 2600 MHz 8 0 8 0 8
2600 MHz 82 0 82 3 79
Totaal 4429

40

4469

3979

490

Mutaties Vodafone afgelopen periode

Vodafone nieuw juni 2018

Schrijf reactie (4 Reacties)

Ook Vodafone heeft recebt een update naar het Antenneregister geüpload. Deze update loopt tot en met 27 mei 2018. 

Ook hier alleen tabellen en nieuwe kaart.

Frequenties

Aantal Frequenties Aantal per
26-04-2018  
Nieuw sinds 
26-04-2018  
Aantal per 
27-05-2018
800 MHz 3892 3 3925
1800 MHz 1914 4 1918
2100 MHz 79 16 95
2600 MHz 191 25 205
Totaal 6106

37

6143

 
Zendlocaties
Aantal zendlocaties Aantal per
26-04-2018  
Nieuw sinds 
26-04-2018  
Aantal per 
27-05-2017
Aantallen
Macro
Aantallen
Micro
800 MHz 2322 -13 2309 2296  13
800 MHz / 1800 Mhz

1513

0 1513 1495 18
800 MHz / 2600 MHz 8 0 8 7 1
800 MHz / 1800 MHz / 2600 MHz 12 -2 10 3 7
800 MHz / 1800 MHz / 2100 MHz / 2600 MHz 79 16 95 95 0
1800 MHz 400 4 404 43 361
1800 MHz / 2600 MHz 8 0 8 1 7
2600 MHz 77 2 79 0 79
Totaal 4426

5

4431

4045

386

Mutaties Vodafone afgelopen periode

Vodafone nieuw mei 2018

Schrijf reactie (7 Reacties)

Ook Vodafone heeft vorige week een update naar het Antenneregister geüpload. Deze update loopt tot en met 8 februari 2018. 

Ook hier allen tabellen en nieuwe kaart.

Frequenties

Aantal Frequenties Aantal per
08-02-2018  
Nieuw sinds 
08-02-2018  
Aantal per 
26-04-2018
800 MHz 3892 30 3922
1800 MHz 1872 42 1914
2100 MHz 27 52 79
2600 MHz 139 52 191
Totaal 5930

176

6106

 
Zendlocaties
Aantal zendlocaties Aantal per
08-02-2018  
Nieuw sinds 
08-02-2018  
Aantal per 
26-04-2017
Aantallen
Macro
Aantallen
Micro
800 MHz 2374 -52 2322 2309 13
800 MHz / 1800 Mhz

1483

30 1513 1495 18
800 MHz / 2600 MHz 8 0 8 7 1
800 MHz / 1800 MHz / 2600 MHz 15 -3 12 5 7
800 MHz / 1800 MHz / 2100 MHz / 2600 MHz 26 53 79 27 0
1800 MHz 388 12 400 43 357
1800 MHz / 2600 MHz 7 1 8 1 7
2600 MHz 77 0 77 0 77
Totaal 4384

42

4426

3887

480

Mutaties Vodafone afgelopen periode

De sites met 4G2100 toegevoegd zijn niet allemaal door Vodafone van een juiste datum voorzien en dus klopt de kaart niet met de aantallen in de tabellen hierboven.

Vodafone nieuw april 2018

Schrijf reactie (7 Reacties)

Ook Vodafone heeft vorige week een update naar het Antenneregister geüpload. Deze update loopt tot en met 8 februari 2018. 

Vodafone is begonnen met het aanbieden van 4G2100. In de laatste upload naar het Antenne Register zien we 27 zendmastlocaties waar nu ook 4G2100 is geïntegreerd.

Het totaal aantal locaties met 4G bedraagt nu 4384 locaties met 5930 frequenties.

We hebben dit keer de kaart van Vodafone onderhanden genomen, We hebben om het aantal lagen te verminderen een onderverdeling gemaakt in een hoofdfrequentie. Één laag met 800 al dan niet met aanvullende frequenties, één laag met 1800 en aanvullende frequenties (maar geen 800), en een laag met alleen 2600. En dat dan weer onderverdeeld in macro en micro sites.

Ander opvallend feit is dat op de sites die officieel als Ziggo staan vermeld nu alle 7 locaties dubbel lijken te zijn vermeld met dezelfde frequenties maar afwijkende vermogen.

Frequenties

Aantal Frequenties Aantal per
01-01-2018
Nieuw sinds 
01-01-2018
Aantal per 
08-02-2018
800 MHz 3885 7 3892
1800 MHz 1749 123 1872
2100 MHz 0 27 27
2600 MHz 110 29 139
Totaal 5774

186

5930

 
Zendlocaties
Aantal zendlocaties Aantal per
01-01
-2018
Nieuw sinds 
01-01-2018
Aantal per 
08-02-2017
Aantallen
Macro
Aantallen
Micro
800 MHz 2429 -55 2374 2361 13
800 MHz / 1800 Mhz

1432

51 1483 1465 18
800 MHz / 2600 MHz 13 -5 8 7 1
800 MHz / 1800 MHz / 2600 MHz 11 5 16 11 5
800 MHz / 1800 MHz / 2100 MHz / 2600 MHz 0 27 27 27 0
1800 MHz 310 78 388 37 351
1800 MHz / 2600 MHz 7 0 7 1 6
2600 MHz 79 2 81 2 79
Totaal 4281

103

4384

3911

473

Mutaties Vodafone afgelopen periode

De sites met 4G2100 toegevoegd zijn niet allemaal door Vodafone van een juiste datum voorzien en dus klopt de kaart niet met de aantallen in de tabellen hierboven.

Vodafone nieuw januari 2018

Schrijf reactie (17 Reacties)

Ook Vodafone heeft afgelopen week een update naar het Antenneregister geüpload. Deze update loopt tot en met 5 januari 2018. Ook voor deze update hebben we de sites die in januari zijn geactiveerd (2 micro sites in Amsterdam en Eindhoven) buiten beschouwing gelaten. Die worden net zoals afgelopen maand bij de volgende update meegenomen. 

De rare drop in aantal sites die we vorige maand zagen lijkt weer hersteld met deze upload. We zien nog geen inzet van 4G2100, iets wat we een beetje hadden verwacht na de analyse van de 3G data van Vodafone.

Het totaal aantal locaties met 4G bedraagt nu 4281 locaties met 5744 frequenties.

Frequenties

Aantal Frequenties Aantal per
01-12-2017
Nieuw sinds 
01-12-2017
Aantal per 
01-01-2018
800 MHz 3874 11 3885
1800 MHz 1683 66 1749
2600 MHz 111 -1 110
Totaal 5668

76

5744

 
Zendlocaties

Aantal zendlocaties Aantal per
01-11
-2017
Nieuw sinds 
01-11-2017
Aantal per 
01-12-2017
Aantallen
Macro
Aantallen
Micro
800 MHz 2478 -49 2429 2416 13
800 MHz / 1800 Mhz

1369

63 1432 1410 22
800 MHz / 2600 MHz 12 1

13

13 0
800 MHz / 1800 MHz / 2600 MHz 15 -4 11 11 0
1800 MHz 310 0 310 34 276
1800 MHz / 2600 MHz 4 3 7 1 6
2600 MHz 80 -1 79 2 77
Totaal 4268

13

4281 3887 394

 Mutaties Vodafone afgelopen periode

Vodafone nieuw december 2017

 Kan zijn dat aantallen mutaties in grafieken niet overeenkomen met de aantallen op de kaart door de vreemde verschillen met vorige maand.

Schrijf reactie (12 Reacties)

Ook Vodafone heeft afgelopen week een update naar het Antenneregister geüpload. Deze update loopt tot en met 2 december 2017. Voor deze update hebben we de 4 sites(Apeldoorn, Zwammerdam, Borculo en Hengelo) die in december zijn geactiveerd buiten beschouwing gelaten. Die worden bij de volgende update worden meegenomen. 

Deze maand zien we iets vreemds, er zijn nl in totaal 51 locaties minder dan vorige maand, het merendeel komt doordat er 65 small sites minder in het AR zijn gevonden. Mogelijk is er iets mis gegaan met de upload naar het AR. Rekening houdend met deze 65 missende locatie en de totale terugloop van 51 zijn er dus ook 14 nieuwe of aangepaste locaties te vinden.

Een latere download geeft hetzelfde beeld dus we publiceren deze update toch maar 

Het totaal aantal locaties met 4G bedraagt nu 4268 locaties met 5668 frequenties.

Vanwege het grote aantal microsites bij Vodafone hebben we de tabel met locaties van twee extra kolommen voorzien waar we Micro- en Macrosites in aantallen uitsplitsen.

Frequenties

Aantal Frequenties Aantal per
01-11-2017
Nieuw sinds 
01-11-2017
Aantal per 
01-12-2017
800 MHz 3856 18 3874
1800 MHz 1738 -55 1683
2600 MHz 115 -4 111
Totaal 5709

-41

5668

 
Zendlocaties

Aantal zendlocaties Aantal per
01-11
-2017
Nieuw sinds 
01-11-2017
Aantal per 
01-12-2017
Aantallen
Macro
Aantallen
Micro
800 MHz 2470 8 2478 2466 12
800 MHz / 1800 Mhz

1359

10 1369 1346 23
800 MHz / 2600 MHz 12 0

12

12 0
800 MHz / 1800 MHz / 2600 MHz 15 0 15 15 0
1800 MHz 375 -65 310 34 276
1800 MHz / 2600 MHz 4 0 4 1 3
2600 MHz 84 -4 80 2 78
Totaal 4319

-51

4268 3876 392

 Mutaties Vodafone afgelopen periode

Vodafone november2017

 Kan zijn dat aantallen mutaties in grafieken niet overeenkomen met de aantallen op de kaart door de vreemde verschillen met vorige maand.

Schrijf reactie (2 Reacties)

Ook Vodafone heeft afgelopen week een update naar het Antenneregister geüpload. Deze update loopt tot en met 29 oktober 2017.

Het aantal uitbreidingen van Vodafone zijn, zoals we inmiddels gewend zijn, beperkt. Vodafone breidt nog steeds uit en we zien dan per saldo 13 nieuwe locaties die van 4G zijn voorzien. Ook is er één 1800 only locatie bijgekomen.

Het totaal aantal locaties met 4G bedraagt nu 4319 locaties met 5686 frequenties.

Vanwege het grote aantal microsites bij Vodafone hebben we de tabel met locaties van twee extra kolommen voorzien waar we Micro- en Macrosites in aantallen uitsplitsen.

Frequenties

Aantal Frequenties Aantal per
30-09-2017
Nieuw sinds 
30-09-2017
Aantal per 
01-11-2017
800 MHz 3842 14 3856
1800 MHz 1728 10 1724
2600 MHz 113 0 113
Totaal 5686

23

5709

 
Zendlocaties

Aantal zendlocaties Aantal per 
30-09-2017
Nieuw sinds 
01-01-2017
Aantal per 
01-11-2017
Aantallen
Macro
Aantallen
Micro
800 MHz 2466 4 2470 2458 12
800 MHz / 1800 Mhz

1349

10 1359 1341 18
800 MHz / 2600 MHz 12 0

12

11 1
800 MHz / 1800 MHz / 2600 MHz 15 0 15 14 1
1800 MHz 375 0 375 33 341
1800 MHz / 2600 MHz 4 0 4 1 3
2600 MHz 85 -1 84 2 82
Totaal 4306

13

4319 3860 459

 Mutaties Vodafone afgelopen periode

Vodafone nieuw oktober 2017

 Kan zijn dat aantallen mutaties in grafieken niet overeenkomen met de aantallen op de kaart. 

Schrijf reactie (12 Reacties)

4G Masten in Nederland

West NL 4G Oost NL 4G

Achtergrond Artikelen

4G implementaties, wat kunnen we verwachten

GSA Logo
GSA (Global mobile Suppliers Association) publiceert op regelmatige basis statistieken en artikelen over de 4G status over de gehele wereld. In deze komkommertijd kijken we even hoe het gesteld is met de 4G implementaties bij de providers op deze aardbol.

Lees meer...

De grote verwisseltruuk

banner

4GMasten.nl was laatst op bezoek bij een site-swap, in dit geval van T-Mobile. In dit achtergrond artikel laten we zien hoe dat in zijn werk gaat en wat er allemaal bij komt kijken.

Lees meer...

Antennes, de verbindende eenheid

totaal plaatje

Iedereen kent ze, de antennes van de providers, in masten of in/op/aan gebouwen. Maar welke antennes zijn nu van welke provider? En wat komt er allemaal bij kijken? We gaan in dit artikel daar dieper op in.

Laatste update: 18 februari 2018

Lees meer...

4G Categorieën; de volgende stap

Generaties

LTE cat 4, 6, 8 of cat 10, je ziet deze kenmerken steeds vaker bij toestellen vermeld staan, maar wat zijn die categorieën en wat kun je er mee, of beter gezegd, wat kan het toestel dan wel of niet?

Lees meer...