Inloggen

Voor het nieuwe jaar hebben we de 4G+ kaart weer eens een update gegeven. We hebben nu een onderscheid gemaakt in 2CA en 3CA nu T-Mobile zo breed heeft ingezet op het toevoegen van de 3G2100 frequenties voor 4G. Ook hier hebben we de west en oost verdeling weer toegepast en voor T-Mobile hebben we, gezien het aantal locaties met 4G+, nu 4 lagen gebruikt.

Bij KPN hebben we de verdeling nog binnen 2 lagen kunnen maken. Tele2 en Vodafone hebben in deze kaart ieder 2 lagen, beiden een west- en een oostlaag. Daarme hebben we meteen het maximale aantal lagen, dat Google Maps ons biedt,bereikt.

T-Mobile is nog steeds koploper met het aantal 4G+ locaties, op grote afstand gevolgd door Tele2, die weer op de hielen gezeten wordt door KPN, Vodafone is hekkensluiter op ruime afstand van KPN.

Overzicht 4G+ locaties

Operator 2CA 3CA
KPN 2374 31
Tele2 2665 -
T-Mobile 3386 974
Vodafone 1278 -

Update 6-1-2017: kaart en data van Tele2 aangepast naar laatste update van 1-1-2017

Overzicht 4G+ locaties alle operators

4G NL 20170101

Schrijf reactie (31 Reacties)

Nu-T-mobile aangegeven heeft landelijke dekking bereikt te hebben met 4G+ hebben we de 4G+ kaart maar weer eens geüpdate.

De aantallen per provider zijn nu(zoals we die afgelopen week in het antenneregister hebben aangetroffen):

  Operator  Opmerking 
 T-Mobile  3602 locaties met zowel 4G1800 en 4G900
 Tele2   2244 locaties met zowel 4G800 en 4G2600
 KPN   1766 locaties waarvan 1738 met zowel 4G800 en 4G1800 en 28 locaties met 4G1800 en 4G2600
 Vodafone   1187 locaties waarvan 1153 locaties met zowel 4G800 als 4G1800 en 24 locaties met 4G800 en 4G2600 

 

PS: vandaag, 18 juni,  nog een nieuwe update uit het Antenne register gehaald en deze gaf nog steeds dezelfde resultaten.

Overzicht 4G+ locaties

4G 20160601

Schrijf reactie (10 Reacties)

Providers 4Gplus 10 9 2015

4G+ is een term die wordt gebruikt voor LTE-CA, het bundelen (Carrier Aggregatie) van meerdere frequentiebanden. Alle providers ondersteunen dit, of gaan dit ondersteunen. Met onze huidige kaarten is het niet mogelijk om de providers te vergelijken op de 4G+ dekking, vandaar dat we een nieuwe kaart hebben uitgebracht met de 4G+ locaties van de Nederlandse providers.

Let wel, het wil niet zeggen dat 4G+ op die locaties ook daadwerkelijk actief is, T-Mobile moet nog beginnen met 4G+ en KPN heeft nog niet op alle locaties 4G+ geactiveerd. Het geeft wel een goed beeld van hoe ver de providers zijn met de uitrol en welke provider het verst is.

We gaan op een regelmatige basis de uitrol van 4G+ bijhouden, de onderstaande tabellen laten dan ook de groei van het aantal locaties met 4G+ zien.

Het beeld is wel interessant, op dit moment heeft Tele2 het grootste 4G+ netwerk, landelijk gezien. T-Mobile heeft de meeste locaties, maar deze zijn tot nu toe alleen nog maar te vinden in de Randstad. Daarna volgt KPN en Vodafone.

Vodafone was als eerste provider begonnen met de 4G+ uitrol, maar loopt qua aantal locaties, nu achter bij de rest. Uiteraard is het 4G+ netwerk van T-Mobile nog niet actief, maar dat laten we even buiten beschouwing.

Alle kaarten zijn klikbaar en verwijzen naar de gezamenlijke dekkingskaart.

Schrijf reactie (10 Reacties)

4G Masten in Nederland

Kaart 4G Masten Nederland