Inloggen

T-Mobile heeft al weer enige tijd geleden een nieuwe update geplaatst in het Antenne Register. De update loopt tot en met 11 februari jl. 

Er is weer een uitbreiding gedaan van sites met de 2600 TDD frequenties maar met een lager tempo. Er zijn nu 1593 sites voorzien van deze frequentie en dat zijn er 95 meer dan vorige maand.
Alle overige combinaties namen af behalve het handjevol locaties waar alleen 2600 op TDD en FDD wordt aangeboden, die bleven wederom gelijk met 5 stuks. Er zijn nu nog 204 sites waar T-Mobile nog geen 4G900 kan aanbieden, 56 1800 only locaties en 148 locaties met 1800 MHz en 2100 MHz.

Per saldo zijn er 6 sites bijgekomen en T-Mobile heeft daarmee 4828 sites waarvan 4619 op de lage frequentie 950 MHz.

Frequenties Aantal per 08-01-2018

Nieuw in vanaf 08-01-2018

Aantal per 11-02-2018
950 MHz 4588 31 4619
1860 MHz 4817 6 4823
2144,7 MHz 4655 24 4679
2580 MHz TDD 1498 95 1593
2652 MHz FDD 6 1 7
Totaal 15564 157 15721
       

Locaties

Locaties

Aantal per 08-01-2018

Nieuw in vanaf 08-01-2018

 Aantal per 11-02-2018
1860 MHz 69 -13 56
1860, 2100 MHz 160 -12 148
1860, 950 MHz 92 -6 86
1860, 950,2144,7 MHz 3000 -59 2941
1860, 950, 2144,7, 2580 MHz 1495 95 1590
2580, 2652 MHz / 2652 MHz 5  0 5
1860, 950, 2144,7, 2652 MHz 1 1 2
Totaal locaties 4822 6 4828

Mutaties T-Mobile afgelopen periode

 TMNL nieuw feb 2018

 

Schrijf reactie (10 Reacties)

T-Mobile heeft al weer enige tijd geleden een nieuwe update geplaatst in het Antenne Register. De update loopt tot en met 8 januari jl. Het werk aan de update van Vodafone heeft het publiceren van deze T-Mobile update enigzins vertraagd.

We zien in deze update veel aanpassingen maar dat is ook logisch aangezien het ruim 2 maanden geleden was dat er op 4G een updat was geplaatst

Er is weer een  uitbreiding gedaan van sites met de 2600 TDD frequenties, er zijn nu 1498 sites voorzien van deze frequentie en dat zijn er 277 meer dan twee maanden geleden. Alle overige combinaties namen af behalve het handjevol locaties waar alleen 2600 op TDD en FDD word aangeboden.Er zijn nu nog 229 sites waar T-Mobile nog geen 4G900 kan aanbieden, 69 1800 only locaties en 160 locaties met 1800 MHz en 2100 MHz.

Per saldo zijn er 8 sites bijgekomen en T-Mobile heeft daarmee 4822 sites.

Frequenties Aantal per 05-12-2017

Nieuw in vanaf 05-12-2017

Aantal per 08-01-2018
950 MHz 4565 23 4588
1860 MHz 4809 8 4817
2144,7 MHz 4630 25 4655
2580 MHz TDD 1221 277 1498
2652 MHz FDD 6 0 6
Totaal 15231 333 15564

Locaties

Locaties

Aantal per 05-12-2017

Nieuw in vanaf 05-12-2017

 Aantal per 08-01-2018
1860 MHz 76 -7 69
1860, 2100 MHz 168 -8 160
1860, 950 MHz 102 -10 92
1860, 950,2144,7 MHz 3244 -244 3000
1860, 950, 2144,7, 2580 MHz 1218 277 1495
2580, 2652 MHz / 2652 MHz 5   5
1860, 2144,7, 2652 MHz 1 0 1
Totaal locaties 4814 8 4822

 

Mutaties T-Mobile afgelopen periode

 TMNL nieuw december 2017

 

Schrijf reactie (43 Reacties)

T-Mobile medio december weer een nieuwe update geplaatst op het Antenne Register. De update loopt tot en met 5 december jl. We hadden eerst wat problemen om de update goed te downloaden en te verwerken maar dat is mu toch gelukt.

We zien in deze update veel aanpassingen maar dat is ook logisch aangezien het ruim 2 maanden geleden was dat er op 4G een updat was geplaatst

Er is een aanzienlijle uitbreiding gedaan van sites met de 2600 FDD frequenties, er zijn nu 118 sites voorzien van deze frequentie en dat zijn er 537 meer dan twee maanden geleden. Alle overige combinaties namen af behalve het handjevol locaties waar alleen 2600 op TDD en FDD word aangeboden.Er zijn nu nog 280 sites waar T-Mobile nog geen 4G900 kan aanbieden, 87 1800 only locaties en 193 locaties met 1800 MHz en 2100 MHz.

Per saldo zijn er 29 sites bijgekomen en T-Mobile heeft daarmee 4814 sites, het meest van alle operators.

Frequenties

Frequenties Aantal per 27-09-2017

Nieuw in vanaf 27-09-2017

Aantal per 05-12-2017
950 MHz 4502 63 4565
1860 MHz 4782 27 4809
2144,7 MHz 4556 74 4630
2580 MHz TDD 684 537 1221
2652 MHz FDD 4 2 6
Totaal 14528  703 15231

Locaties

Locaties

Aantal per 27-09-2017

Nieuw in vanaf 27-09-2017

 Aantal per 05-12-2017
1860 MHz 87  -11 76
1860, 2100 MHz 193 -25 168
1860, 950 MHz 138 -36  102
1860, 950,2144,7 MHz 3682  -438 3244
1860, 950, 2144,7, 2580 MHz 681 537 1218
2580, 2652 MHz / 2625 MHz 5   5
1860, 2144,7, 2652 MHz 1 0 1
Totaal locaties 4785 29 4814

 

Mutaties T-Mobile afgelopen periode

TMNL nieuw december 2017

 

Schrijf reactie (28 Reacties)

T-Mobile heeft 6 oktober weer een nieuwe update geplaatst op het Antenne Register. De update loopt tot en met 27 september jl.

We zien in deze update vrijwel alleen uitbereiding van 2600 TDD, we zien dat er nu op 681 locaties 2600 TDD is geactveerd.

Voor de rest zien we weer een afname van de 3CA sites met 234 stuks naar 3682 en een afname in de sites met 2CA 1860 MHz + 950 MHz met 176 naar 138.

Er zijn intotaal 22 locaties bijgekomen en T-Mobile heeft nu op 4785 locaties 4G.

De kaart met mutaties laat niet alle 4CA sites zien angezien niet bij alle sites de ingebruikname datum is aangepast.Voor het makkelijk herkennen hebben we deze sites een lichtblauw bolletje meegegeven, de tekst is nl. nauwelijks nog te lezen.

Frequenties

Frequenties Aantal per 22-08-2017

Nieuw in vanaf 22-08-2017

Aantal per 27-09-2017
950 MHz 4482 20 4502
1860 MHz 4762 20 4782
2144,7 MHz 4355 201 4556
2580 MHz TDD 253 431 684
2652 MHz FDD 1 3 4
Totaal 13853 675 14528

Locaties

Locaties

Aantal per 22-08-2017

Nieuw in vanaf 22-08-2017

 Aantal per 27-09-2017
950 MHz 0 0 0
1860 MHz 93 -6 87
1860, 2100 MHz 187 6 193
1860, 950 MHz 314 -176 138
1860, 950,2144,7 MHz 3916 -234 3682
1860, 950, 2144,7, 2580 MHz 252 429 681
2580, 2652.5 MHz 1 2 3
1860, 2144,7, 2652,5 MHz 0 1 1
Totaal locaties 4763 22 4785

 

Mutaties T-Mobile afgelopen periode

TMNL nieuw september2017

 

Schrijf reactie (15 Reacties)

T-Mobile heeft eind vorige maand weer een nieuwe update geplaatst op het Antenne Register. Vanwege de vakantie tijd kunnen we die nu ps publiceren.

We zien in deze update vrijwel alleen de reeds bekend gemaakte introductie van 2600 TDD, we zien dat er op 252  locaties 2600 TDD is geactveerd.

Voor de rest zien we weer een toename van de 3CA sites met 280 stuks en een sterke afname in de sites met 2CA 1860 MHz + 950 MHz.

De kaart met mutaties laat niet alle 4CA sites zien angezien niet bij alle sites de ingebruikname datum is aangepast.Voor het makkelijk herkennen hebben we deze sites een lichtblauw bolletje meegegeven, de tekst is nl. nauwelijks nog te lezen.

Frequenties

Frequenties Aantal per 04-07-2017

Nieuw in vanaf 04-07-2017

Aantal per 22-08-2017
950 MHz 4471 11 4482
1860 MHz 4564 198 4762
2144,7 MHz 3823 532 4355
2580 MHz TDD 5 248 253
2652 MHz FDD 5 -4 1
Totaal 12868 985 13853

Locaties

Locaties

Aantal per 04-07-2017

Nieuw in vanaf 04-07-2017

 Aantal per 22-08-2017
950 MHz 0 0 0
1860 MHz 93 0 93
1860, 2100 MHz 187 0 187
1860, 950 MHz 835 -521 314
1860, 950,2144,7 MHz 3636 280 3916
1860, 950, 2144,7, 2580 MHz 0 252 252
2580, 2652.5 MHz 5 -4 1
Totaal locaties 4756 7 4763

 

Mutaties T-Mobile afgelopen periode

TMNL aug2017

 

Schrijf reactie (23 Reacties)

T-Mobile heeft begin van deze maand ook weer een nieuwe update geplaatst op het Antenne Register. Door drukte hebben we die nu pas kunnen publiceren,

We zien in deze update een zeer grote uitbreiding van het aantal 3CA sites, we tellen er nu 3636 in de gegevens van het AR, ze gaan dus behoorlijk door met het inzetten van een deel van de resterende 3G2100 frequenties. Nu is 76% van hun netwerk voorzien van 3CA.

De ombouw van de resterende sites gaat ook weer wat sneller. In de aflopen periode sinds de laatste update zijn er 27 sites omgebouwd/bijgekomen. In totaal resteren er nu nog 270 locaties die blijkbaar nog steeds geen 4G900 kunnen ondersteunen.

Frequenties

Frequenties Aantal per 09-06-2017

Nieuw in vanaf 09-06-2017

Aantal per 04-07-2017
1800 MHz 4531 33 4564
900 MHz 4436 35 4471
2100 MHz 3417 406 3823
2600 MHz TDD 5 0 5
2600 MHz FDD 5 0 5
Totaal 12394 474 12868

Locaties

Locaties

Aantal per 09-06-2017

Nieuw in vanaf 09-06-2017

 Aantal per 04-07-2017
950 MHz 0 0 0
1860 MHz 95 -2 93
1860, 2100 MHz 193 -6 187
1860, 950 MHz 1212 -377 835
1860, 950,2100 MHz 3224 412 3636
2580, 2652.5 MHz 5 0 5
Totaal locaties 4729 27 4756

Mutaties T-Mobile afgelopen periode

TMNL nieuw 20170704

 

Schrijf reactie (7 Reacties)

T-Mobile heeft vorige week eindelijk een nieuwe update geplaatst op het Antenne Register,  de laatste update dateerde al weer van 31 maart, formeel was T-Mobile daarmee in overtreding aangezien elke nieuwe mast of aanpassing aan een mast binnen 30 dagen in het Antenne register moet zijn bijgeschreven. De oudste aanpassing in deze update staat gedateert op 3 april.

We zien in deze update een zeer grote uitbreiding van het aantal 3CA sites, we tellen er nu 3224 in de gegevens van het AR, ze gaan dus behoorlijk door met het inzetten van een deel van de resterende 3G2100 frequenties.

De ombouw van de resterende sites gaat nu wel een stuk langzamer. In de lange periode van zo'n 2 1/2 maand sinds de laatste update zijn 15 sites omgebouwd.  In totaal resteren er nu nog 288 locaties die blijkbaar nog steeds geen 4G900 kunnen ondersteunen.

Frequenties

Frequenties Aantal per 31-03-2017

Nieuw in vanaf 31-03-2017

Aantal per 09-06-2017
1800 MHz 4488 43 4531
900 MHz 4393 43 4436
2100 MHz 2578 839 3417
2600 MHz TDD 5 0 5
2600 MHz FDD 5 0 5
Totaal 11469 925 12394

Locaties

Locaties

Aantal per 31-03-2017

Nieuw in vanaf 31-03-2017

 Aantal per 09-06-2017
950 MHz 1 -1 0
1860 MHz 96 -1 95
1860, 2100 MHz 207 -14 193
1860, 950 MHz 2021 -809 1212
1860, 950,2100 MHz 2371 853 3224
2580, 2652.5 MHz 5 0 5
Totaal locaties 4701 28 4729

 

Mutaties T-Mobile afgelopen periode


TMNL nieuw 20170609

 

Schrijf reactie (20 Reacties)

4G Masten in Nederland

Kaart 4G Masten Nederland

Achtergrond Artikelen

4G implementaties, wat kunnen we verwachten

GSA Logo
GSA (Global mobile Suppliers Association) publiceert op regelmatige basis statistieken en artikelen over de 4G status over de gehele wereld. In deze komkommertijd kijken we even hoe het gesteld is met de 4G implementaties bij de providers op deze aardbol.

Lees meer...

De grote verwisseltruuk

banner

4GMasten.nl was laatst op bezoek bij een site-swap, in dit geval van T-Mobile. In dit achtergrond artikel laten we zien hoe dat in zijn werk gaat en wat er allemaal bij komt kijken.

Lees meer...

Antennes, de verbindende eenheid

totaal plaatje

Iedereen kent ze, de antennes van de providers, in masten of in/op/aan gebouwen. Maar welke antennes zijn nu van welke provider? En wat komt er allemaal bij kijken? We gaan in dit artikel daar dieper op in.

Laatste update: 18 februari 2018

Lees meer...

4G Categorie├źn; de volgende stap

Generaties

LTE cat 4, 6, 8 of cat 10, je ziet deze kenmerken steeds vaker bij toestellen vermeld staan, maar wat zijn die categorie├źn en wat kun je er mee, of beter gezegd, wat kan het toestel dan wel of niet?

Lees meer...