Inloggen

Er is een nieuwe kaart: https://4gmasten.nl/kaart. Hiermee worden alle mastlocaties van alle mobiele operators getoond vanuit een database en hoeven de kaarten dus niet meer elke keer handmatig gemaakt te worden in losse Google My Maps kaarten.

Daarnaast liepen we steeds vaker aan tegen de beperkingen van Google My Maps(maximaal 10 lagen per kaart met maximaal 2000 markers per laag). Dat was al te zien op de algemene kaart die we in een west en oost kaart hebben moeten opdelen. Maar ook in de kaarten per operator hebben we trucjes moeten uithalen om om de beperkingen heen te werken. De wens om een kaart gevoed door database te hebben was er al een tijdje maar wij hadden geen van drieën de kennis om dit op te bouwen. Dankzij de hulp van een nieuwe 4e man, Dennis, is het nu eindelijk wel gelukt. Opzet is nu beperkt maar we gaan gaandeweg de functionaliteit uitbreiden.

De oude kaarten gaan we niet meer updaten. Hooguit wil ik totdat de functionaliteit van de mutatties is ingebouwd, de losse kaarten behouden met alleen de mutaties sinds laatste update.

Komende periode zal je dus wat veranderingen op de website gaan zien. Nu is al zichtbaar dat de My Maps kaarten nog alleen de updates tonen en de bij KPN, Tele2 en Vodafone ook nog de microsites.

 

Momenteel ondersteunde functionaliteiten

 • Toon 4G mastlocaties op kaart
  • hier hebben we nog wel een beperking ingebouwd van max 1000 sites in de view. Door in te zoomen en of minder operators te kiezen kan je onder dit maximum komen en worden mastlocaties getoond. Een hoger maximum maakt kaart erg traag.
 • Details over 4G antennes (frequenties, datum in gebruik, etc.)
 • Filter 4G antennes per provider
 • Zoeken op locatie, incl. huidige locatie (GPS)
 • Werkt ook op mobiele browsers.
 • [UPDATE 30-05-2019] Tonen mutaties masten sinds een door de gebruiker opgegeven periode (bijv. vanaf 01-01-2019)
 • [UPDATE 30-05-2019] Filteren op het aantal banden die sites actief hebben (2CA, 3CA, etc.)
 • [UPDATE 30-05-2019] Als er meerdere masten op dezelfde locatie staan, kun je er nu op klikken en worden ze "uit elkaar getrokken", waardoor je ze makkelijker uit elkaar kunt halen
 • [UPDATE 10-06-2019] We kunnen nu 2G, 3G en 4G mastocaties tonen, voorals nog slechts 1 laag tegelijk getoond worden. Ook bij  UMTS hebben we aantal banden weergegeven. De weergave van de 3G locaties van KPN is niet compleet, het lijkt erop alsof er te weinig locaties uit het AR zijn gedownload. Rond 20 juni verwachten we nieuwe update te kunnen downloaden. We zullen dan zien of het juiste aantal locaties gedownload is.
 • [UPDATE 25-06-2019] Als er meerdere providers op één locatie aanwezig zijn, zie je vanaf nu het volgende icoon: Multiple sites icon. Als je hierop klikt, klapt deze uit en zie je alle providers die in de mast aanwezig zijn.

Gewenste functionaliteiten

 • Filter in Macro en micro mastlocaties. We moeten hier een eenduidige definitie van Microsite definieren die we op basis van de gegevens in het Antenne Register kunnen maken. Eigenlijk is dan alleen hoogte een criterium maar er bestaan wel degelijk Macrosite die op een hele lage hoogte zijn gemonteerd. Idee is dat we uitgaan van een bepaalde hoogte(laten we zeggen 10 meter en lager) en dat we op basis van meldingen van de lezers van 4Gmasten.nl uitzonderingen toch als macro gaan bestempelen.
 • 5G mastlocaties toevoegen zo snel mogelijk nadat ze beschikbaar komen in het antenneregister.
 • Weergeven van alle antennes weergeven in de mastdetails. Nu laten we alleen de "eerste" antenne zien maar er zij site die een afwijkende configuratie hebben waarbij niet alle antennes gelijk zijn in gebuikte frequenties. 
 • Als er meerdere providers op één locatie aanwezig zijn, een icoon tonen waarin je alle logo's van de betreffende providers ziet. Nu wordt een generiek icoon Multiple sites icon getoond.

Wil je een bepaalde functionaliteit zien die niet hierboven vermeld staat? Laat het dan weten in de reacties.

Schrijf reactie (21 Reacties)

depositphotos 95242874 stockillustratie defect rode stempel tekstBeste bezoekers,

Door een defecte laptop, alwaar het script op draait, is het niet mogelijk om op korte termijn updates te plaatsen. Hierdoor lopen de kaartupdates achter helaas. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk de apparatuur te repareren/vervangen. Daar het een non-profit website betreft, dient dit uit eigen geld betaald te worden.

Excuus voor het ongemak!

Schrijf reactie (8 Reacties)

lte richtantennen ausrichten 3
Duitsland loopt qua mobiele netwerkdekking ver achter. Het land staat in vergelijking met andere Europese landen erg slecht in de ranking voor wat betreft hun 4G (LTE) dekking. Dit wijst een studie van het Duitse P3 uit, dat in opdracht van een politieke partij is uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen de dekking achter blijft, maar ook de aangeboden snelheden. Landen zoals Polen en Albanië doen het hierin stukken beter.

Dekking
Zelfs het best geteste netwerk in Duitsland is in europees vergelijk minder goed. Volgens de studie hebben landen als Nederland, België en Zwitserland een dekkingspercentage van meer dan 90%, terwijl LTE netwerken in Duitsland niet hoger komen dan 75%. Vodafone doet het het slechts, zij hebben een dekkingspercentage van slechts 57%.

In Polen en Albanië hebben klanten van Deutsche Telekom, met 80%, een veel beteren dekking. T-Mobile klanten in Oostenrijk (84%) en Nederland (90%) hebben het nog beter. In het algemeen hebben landen als Nederland, België en Zwitserland de beste LTE dekking.

Snelheid
Wanneer we kijken naar snelheden in Duitsland halen klanten van het duitse Telekom netwerk gemiddeld een snelheid van 4.9 Mbit/s. Vodafone (4.8 Mbits/s) en Telefónica (4.1 Mbits/s) komen op een tweede resp. derde plaats.
Klanten van T-Mobile en Vodafone halen in Albanië een gemiddelde snelheid van 9.4 en 8.7 Mbits/sec. Dit is bijna tweemaal zo snel als in Duitsland. Voor iedereen in Zwitserland, maar ook in Denemarken en Nederland liggen de snelheden in hun thuisland beduidend hoger dan in Duitsland.. 

De geanalyseerde data is verkregen door anoniem gegevens te verzamelen van mensen met een Android telefoon. De test vond plaats tussen Juli en September. Deze (voor ons) onbekende app werd in totaal op zo'n 190 miljoen toestellen geïnstalleerd. Hierbij werd dagelijks een forse hoeveelheid data verzameld.
Gegevens werden voornamelijk verzameld in stedelijke gebieden. In de landelijke gebieden zijn er nog altijd plaatsen waarbij geen of matige dekking is.

Nationale roaming en 5G
Duitsland 'loopt achteraan' bekritiseert politica Oliver Krischer. De woordvoerster van het minsterie van infrastructuur, Margit Stumpp, vraagt om een versnelling van de uitbreiding van het bestaande glasvezelnetwerk. Daarnaast dient parallel het 5G netwerk snel aangelegd te worden. Hierbij benadrukt Stumpp dat 'Nationale roaming' een verplichting dient te worden voor mensen in slecht verzorgde gebieden.

De zogenaamde 'nationale roaming' moet het omkeerpunt worden voor slechte dekking in de Bondsrepubliek. Het 5g netwerk (dat het LTE netwerk tzt moet gaan vervangen) is een goed startpunt om iedereen te voorzien van snel internet. Inwoners dienen te allen tijden omgeleid te kunnen worden via het netwek van de concurrent. Dan met name in de gebieden met slechte dekking.

Schrijf reactie (8 Reacties)

fusie

T-Mobile heeft Tele2 overgenomen. Dat was gisteren groots in het nieuws. Welke gevolgen dit heeft voor de prijzen, soort abonnementen en andere financiële en inhoudelijke zaken moet de toekomst uitwijzen. Hier valt nog niks over te zeggen en zal voor iedereen ook alleen maar gissen en gokken zijn. Maar hoe zit het netwerktechnisch? T-Mobile 'krijgt' er opeens een heleboel masten bij, toch? En de frequenties, waar gaan die heen? In onderstaand kort artikel proberen we een en ander uit te leggen wat feiten zijn en wat nog moet blijken uit de toekomst.


Locaties

Tele2 heeft grofweg 3 soorten locaties:

 • locaties die ze sharen met T-Mobile, Tele2 en T-Mobile gebruiken eigen zendaparatuur maar delen de antennes
 • locaties waar zowel Tele2 als T-Mobile aanwezig zijn maar waar sharen geen optie was
 • locaties waar alleen Tele2 aparatuur heeft(al dan niet samen met KPN en/of Vodafone)

Op de gesharede locaties zou relatief eenvoudig de Tele2 aparatuur kunnen worden verwijderd, extra T-Mobile aparatuur worden bijgeplaatst om de Tele2 frequenties te gebruiken en de vrijgekomen antenneposities weer gebruiken op de T-Mobile apparatuur.

Op locaties waar zowel T-Mobile als Tele2 aanwezig zijn kan een vergelijkbare procedure worden gebruikt. Enige keuze is dan wellicht of de Tele2 antennes blijven hangen of dat er bijgeprikt gaat worden op de T-Mobile antenne al dan niet met een combiner.

Bij de "eigen" Tele2 locaties moet worden bekeken of de locatie past in het T-Mobile netwerk grid. Zo ja dan kan de locatie omgebouwd worden naar de T-Mobile configuratie.. Zo nee, dan moet de locatie worden uitgefaseerd.

Frequenties

Wat frequenties betreft zal het geen grote verrassing worden dat T-Mobile deze frequenties mee overneemt. Zoals al aangegeven zal op den duur de stekker uit het Tele2 RAN getrokken worden en zal vervolgens T-Mobile deze frequenties inzetten in hun eigen RAN. De vraag hierbij is of dit technisch mogelijk is met de bestaande RRH's of dat er door T-Mobile RRH's moeten worden bijgezet voor de Tele2 frequenties. Dit zal ook uit de toekomst moeten gaan blijken.

Niet eenvoudig
Zomaar een knopje omzetten en 'the job is done' zit er niet in. Het zal te kostbaar zijn voor T-Mobile om twee verschillende netwerken (Tele2 met een Nokia RAN en T-Mobile met een Huawei RAN) met elkaar te laten samenwerken. Mogelijk gaat T-Mobile de Tele2 sites op locaties waar T-mobile nog niet aanwezig is gaan ombouwen naar de T-Mobile SRAN configuratie. Op onderstaande kaart staan alle Tele2 en T-Mobile sites zoals die oer 1-11 in het Antenneregister stonden.

Vooralsnog zal Tele2 als derde merk van T-Mobile nederland gaan opereren. We zullen moeten wachten tot na 1 januari voor meer informatie.

Kaart Tele2 en T-Mobile sites, verdeeld in drie gelijk verdeelde lagen per operator.

Tele Mobile nov 2018 

Schrijf reactie (10 Reacties)

De Europese Commissie heeft vandaag de fusie tussen T-Mobile en Tele2 in Nederland goedgekeurd. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een grote speler op de mobiele en vaste telecommarkt die zich volledig richt op de belangen van consumenten en bedrijven. De gefuseerde organisatie zal de Nederlandse telecommarkt verder opschudden en de huidige dominante spelers KPN en VodafoneZiggo blijven uitdagen. Daarmee ontstaat meer concurrentie en dat is in het voordeel van de klant.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: "Ik ben blij met de beslissing van de Europese Commissie omdat dit de beste uitkomst is voor de Nederlandse consument en het bedrijfsleven. Het is fantastisch dat de EC de specifieke kenmerken van deze fusie heeft erkend en ons daarom onvoorwaardelijke goedkeuring heeft gegeven om samen verder te mogen. We kunnen nu onze gemaakte beloftes waarmaken op het gebied van een versnelde introductie van 5G en zorgen dat glasvezel beschikbaar komt. Daarnaast zullen we Unlimited mobiel internet tegen scherpe prijzen blijven aanbieden. Bovendien komt er meer contractvrijheid voor klanten. Ik kan niet wachten om te beginnen.”

Met de fusie ontstaat een nieuwe sterke speler in een markt die zich in een rap tempo ontwikkelt naar een markt die bestaat uit gecombineerde diensten van vast en mobiel. T-Mobile heeft in het verleden al bewezen toonaangevend te zijn op het gebied van innovaties. Door het samenvoegen van de netwerken, kennis en expertise bereikt de nieuwe organisatie de gewenste schaalgrootte en kan T-Mobile beter investeren en concurrentie aanjagen.
Tot het officiële moment van samengaan, blijven T-Mobile en Tele2 concurrenten van elkaar en verandert er niets. In de komende maanden ligt de focus op de integratie van beide bedrijven waarbij het belang van klanten en medewerkers voorop staat.

Søren Abildgaard: “We zijn enorm verheugd dat we samengaan met het innovatieve merk Tele2, met veel ervaring en een sterk vast netwerk. Het proces van samengaan van beide bedrijven zal enige tijd duren, maar ik zal mij er persoonlijk hard voor maken om dit zorgvuldig te laten verlopen.”

Bron: T-Mobile

Schrijf reactie (2 Reacties)

De Europese Commissie wil dat Nederland en Kroatië snel hun stappenplannen voor de inzet van de 700MHz-frequentieband maken. In die landen dreigt de ontwikkeling van 5g vertraging op te lopen, stelt de commissie.

De Europese Commissie heeft Nederland en Kroatië aanmaningsbrieven gestuurd om hun stappenplannen kenbaar te maken. Lidstaten moesten dit voor eind juni 2018 doen. In de plannen moeten lidstaten duidelijk maken welke maatregelen ze nemen om de frequentiebanden tussen 694 en 790MHz vrij te maken voor 5g.

De commissie vindt het vrijmaken van de 700MHz-frequentieband belangrijk voor de levering van mobiel breedband in de buitengebieden. Lagere frequenties zijn geschikt voor dekking van grote gebieden en het signaal dringt ook beter door in gebouwen dan hogere frequenties. Andere frequenties waarop 5g gaat werken, zijn 3,5GHz en 28GHz, maar die zijn ongeschikt om buitengebieden van 5g te voorzien. Die hogere frequenties bieden wel een veel hogere theoretische doorvoersnelheid. Het doel is dat de lidstaten het gebruik van de frequentieband vanaf 30 juni 2020 toestaan en 5g in de EU dan werkt.

Nederland en Kroatië hebben nu twee maanden de tijd gekregen om hun verplichtingen na te komen. Daarna stuurt de Europese Commissie de lidstaten nog een advies, maar bij onvoldoende voortgang kan de zaak in het uiterste geval bij het Europees Hof van Justitie uitkomen.

Meer info op Tweakers

Schrijf reactie (0 Reacties)

Na lang wikken en wegen hebben we eindelijk nieuwe logo's geintroduceerd. Vooralsnog gebruiken we ze alleen op de 4G kaarten per operator, de rest zal later volgen.

Enkele kenmerken van de nieuwe logo's zijn:

 • Logo's zijn niet meer voorzien van frequenties  maar van banden. Noteren frequenties nam teveel ruimte in beslag in de beperkte beschikbare ruimte in een logo
 • Logo's zijn niet meer voorzien van operatorlogo, ook dit nam te veel kostbare ruimte in. Op alle kaarten worden dus dezelfde logo's gebruikt
 • Alle banden hebben, ongeacht het aantal banden in een logo, altijd dezelfde lettergrootte en dezelfde letterkleur
 • Elke set met gelijke aantallen banden(al dan niet in CA, uit Antenneregister gegevens kunnen we geen CA ontlenen) hebben nu een eigen achtergrondkleur:

lichtblauw voor een site met één enkele band

4G 34G 74G 84G 20

lichtgroen voor een site met twee banden

2CA 312CA 372CA 812CA 2032CA 2072

lichtgeel voor een site met 3 banden

3CA 8313CA 20313CA 20373CA 20738

lichtpaars voor een site met 4 banden

4CA2037384CA 203174CA 83138

zalmroze voor een site met 5 banden

5CA 2031738

 • Uitzondering hierop zijn de microsites deze hebben nu een roze achtergrond ongeacht het aantal gebruikte banden

4G 3 micro4G 7 micro4G 20 micro4G 37 micro4G 203 micro4G 207 micro4G 2037 micro4G 20317 micro

Voor het overzicht hierbij nog een kort lijstje met de welke frequenties op welke band zitten:

 • Band 20 =   800 MHz
 • Band   8 =   900 MHz
 • Band   3 = 1800 MHz 
 • Band   1 = 2100 MHz
 • Band   7 = 2600 MHz
 • Band 38 = 2600 MHz (TDD)

Voor de algemene kaart met alle operators zijn we op zoek naar een andere oplossing. Hier komen we later nog op terug.

Schrijf reactie (21 Reacties)

4G Masten in Nederland

Kaart 4G Masten Nederland

Achtergrond Artikelen

4G implementaties, wat kunnen we verwachten

GSA Logo
GSA (Global mobile Suppliers Association) publiceert op regelmatige basis statistieken en artikelen over de 4G status over de gehele wereld. In deze komkommertijd kijken we even hoe het gesteld is met de 4G implementaties bij de providers op deze aardbol.

Lees meer...

De grote verwisseltruuk

banner

4GMasten.nl was laatst op bezoek bij een site-swap, in dit geval van T-Mobile. In dit achtergrond artikel laten we zien hoe dat in zijn werk gaat en wat er allemaal bij komt kijken.

Lees meer...

Antennes, de verbindende eenheid

totaal plaatje

Iedereen kent ze, de antennes van de providers, in masten of in/op/aan gebouwen. Maar welke antennes zijn nu van welke provider? En wat komt er allemaal bij kijken? We gaan in dit artikel daar dieper op in.

Laatste update: 18 februari 2018

Lees meer...

4G Categorieën; de volgende stap

Generaties

LTE cat 4, 6, 8 of cat 10, je ziet deze kenmerken steeds vaker bij toestellen vermeld staan, maar wat zijn die categorieën en wat kun je er mee, of beter gezegd, wat kan het toestel dan wel of niet?

Lees meer...